Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Επανάληψη στα Μαθηματικά

Για να θυμηθείς τους αριθμούς ως το εκατό που μάθαμε στην Α΄τάξη, τις Δεκάδες και τις Μονάδες  και τις βοηθούς μαγισσούλες Προσθετόλ και Αφαιρίξ, μπορείς να παίξεις τα παρακάτω παιχνίδια του συναδέλφου Παύλου Κώτση!

Αθροίσματα +10
Οδηγίες:
1. Πατάμε "Start" για να αρχίσει το παιχνίδι
2. Κάνουμε κλικ στα σωστά ζευγάρια (κίτρινο με πράσινο)
3. Πατάμε "Main" για να επιστρέψουμε στην αρχική οθόνη
Διαφορές -10
Οδηγίες:
1. Πατάμε "Start" για να αρχίσει το παιχνίδι
2. Κάνουμε κλικ στα σωστά ζευγάρια (κίτρινο με πράσινο)
3. Πατάμε "Main" για να επιστρέψουμε στην αρχική οθόνη