Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Ενημέρωση γονέων

Η παρουσίαση - ενημέρωση με γενικές και προσωπικές επισημάνσεις για το περιεχόμενο, τους μαθησιακούς και κοινωνικοσυναισθηματικούς στόχους και τις απαιτήσεις της Β' τάξης.