Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Πο πο κόσμος που περνά (2)

Πριν τα Χριστούγεννα είχαμε ασχοληθεί με τα κείμενα της ενότητας και τώρα που τη συναντάμε ξανά θα ασχοληθούμε με τα γραμματικά της φαινόμενα.
Έτσι στην ενότητα αυτή θα μάθουμε:
  • Να περιγράφουμε ένα πρόσωπο.
  • Να ξεχωρίζουμε τα μέρη απλών προτάσεων.
  • Να φτιάχνουμε αντίθετες λέξεις με τα ξε-, α-, και αν-.
  • Να κλίνουμε τα θηλυκά ουσιαστικά σε –α.
  • Να χωρίζουμε μια λέξη στα δύο, όταν δε χωρά ολόκληρη στο τέλος της σειράς.
  • Τα μέρη του σώματος και του προσώπου.
Για να εξασκηθείς στη γραμματική της ενότητας μπορείς να παίξεις τα παρακάτω παιχνίδια. (Πηγή: www.jele.gr)

Το ατύχημα με το ποδήλατο - Στερητικό α, σύνθετα ρήματα, τονισμός

Μια υπέροχη φωτογραφία - Θηλυκά ουσιαστικά σε -η και -α

Η τρικυμία - Συλλαβισμός

Περιπέτειες στο πάρκο - Σύνθεση με αχώριστα μόρια (Πηγή: EducationalTVGreece)