Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Τι βιβλίο είναι αυτό;

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε:

  • Τα χαρακτηριστικά του λεξικού μας.
  • Να βρίσκουμε γρήγορα μια λέξη στο λεξικό.
  • Να ξεχωρίζουμε στο λεξικό μας τους ορισμούς από τα παραδείγματα.
  • Να φτιάχνουμε ορισμούς λέξεων.
  • Να ξεχωρίζουμε τα κύρια από τα κοινά ουσιαστικά.
  • Να κλίνουμε τα αρσενικά ουσιαστικά σε –ος.
  • Να φτιάχνουμε το δικό μας λεξικό.
Για να δεις αναλυτικά όλα αυτά που θα μάθουμε στην ενότητα κάνε κλικ στην παρουσίαση. (πηγή:http://emathisi.weebly.com/)

Τα σημαδάκια που συναντάς στο λεξικό σημαίνουν:

Μπορείς να φτιάξεις και το δικό σου λεξικό! (πηγή: http://mikrosmathitis.com/)
(Επειδή δεν μπορείς να φτιάξεις το λεξικό διαδραστικά μπορείς να σημειώνεις στο τετράδιο σου ό,τι σου ζητάει για την συμπλήρωση της λέξης.)