Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

"Που λες, είδα..."

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε:     
  • Να βρίσκουμε τις λέξεις και τις φράσεις που μας βοηθούν να περιγράφουμε, δηλαδή τα επίθετα.
  • Να περιγράφουμε κάτι που είδαμε ή φανταστήκαμε.
  • Ποιες λέμε αντίθετες και ποιες συνώνυμες λέξεις.
  • Να σχηματίζουμε επίθετα που δηλώνουν «περισσότερο από».
  • Να κλίνουμε τα αρσενικά ουσιαστικά σε –ας.
  • Να ξεχωρίζουμε το τον από το των.
  • Να διαβάζουμε και να γράφουμε σωστά δύο ή περισσότερα σύμφωνα στη σειρά.
Για να δεις τα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας πάτησε το Start Prezi (Πηγή: http://emathisi.weebly.com/)


Αρσενικά ουσιαστικά σε -ας.
Με τη βοήθεια ερωτήσεων εξηγήσαμε τους αριθμούς και τις πτώσεις των ουσιαστικών γενικά. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε στον πίνακα τους τύπους των αρσενικών ουσιαστικών σε -ας που είχαμε μοιραστεί, προσπαθώντας να βρούμε τον σωστό αριθμό και τη σωστή πτώση, ανάλογα με τις ερωτήσεις. Έτσι καταλάβαμε για παράδειγμα ότι στην ερώτηση "ποιανού τα εξαρτήματα χρειάζονται επισκευή;" δεν μπορώ να δώσω την απάντηση " ο ανεμιστήρας"  και ότι στην ερώτηση "ποιοι ασχολούνται με την επιστήμη; η σωστή απάντηση είναι "οι επιστήμονες".
Η ιδέα και οι εκτυπώσεις είναι από το ιστολόγιο "Τάξη αστεράτη" http://taksiasterati.blogspot.gr/


"Οι μουσικές της εξοχής"  - Διαδραστικό παιχνίδι με τα “τον”-“των” (Πηγή: http://www.jele.gr)

Τα άρθρα τον-των -Διαδραστικό Παιχνίδι (Πηγή: http://blogs.sch.gr/persidou)


"Ο πίνακας" - Διαδραστικό παιχνίδι για τα επίθετα, τα συνώνυμα, τα αντίθετα (Πηγή: http://www.jele.gr)

Γραφή Ουσιαστικών - Διαδραστικό Παιχνίδι (Πηγή: http://blogs.sch.gr/persidou)


Ακούμε τον μύθο του Αισώπου για την αλεπού και τον κόρακα!Που λες είδα… Γλώσσα Β΄- 9η ενότητα, παιχνίδι (Πηγή: http://blogs.sch.gr/persidou)