Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Μαθηματικά - Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα

Κύριος διδακτικός στόχος της ενότητας είναι να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος και να επιλέγουμε τα αναγκαία δεδομένα για την επίλυσή του. 
Επίσης σήμερα διαπιστώσαμε ότι ένα πρόβλημα μπορεί να έχει μία λύση, πολλές λύσεις αλλά και καμία λύση. 

Ας παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι της Φρόσως Περσίδου για να κατανοήσουμε καλύτερα την ενότητα.