Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Μαθηματικά - Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100

Δύο τρόπους υπολογισμού μάθαμε να χρησιμοποιούμε στο κεφάλαιο αυτό:
α) Αν ζητάμε το συμπλήρωμα ενός αριθμού (και συγκεκριμένα του 100 για την ενότητα αυτή), να φτάνουμε με το μυαλό στην επόμενη δεκάδα από τον αρχικό αριθμό και μετά από αυτή τη δεκάδα να φτάνουμε στο 100.
π.χ.
33 + ...... = 100
Αρχικά φτάνουμε στην επόμενη δεκάδα από το 33, δηλαδή το 40. Και μετά από το 40 φτάνουμε στο 100. Στο τέλος προσθέτουμε αυτά που βρήκαμε και έχουμε το συμπλήρωμά μας.

33 +  7 = 40
40 + 60 = 100
Άρα 33 +  67 = 100


β) Αν ζητάμε το άθροισμα πολλών αριθμών προσθέτουμε τις δεκάδες χωριστά και τις μονάδες χωριστά και στο τέλος αθροίζουμε αυτά που βρήκαμε.
π.χ.
21 + 46 + 15 =
Προσθέτουμε πρώτα τις δεκάδες: 20 + 40 + 10 = 70
Μετά τις μονάδες 1 + 6 + 5 = 12
Προσθέτουμε αυτά που βρήκαμε: 70 + 12 = 82
Άρα 21 + 46 + 15 = 82

Παίξε το διαδραστικό παιχνίδι της Φρόσως Περσίδου για να εξασκηθείς περισσότερο!