Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Γλώσσα - Στον δρόμο για το σχολείο (1)

1. Συλλαβισμός
Αν θα πάρω μία λέξη τώρα και την κομματιάσω,
τα κομμάτια που θα γίνουν συλλαβές θα τα ονομάσω!!!

Ετικέτες - Συλλαβισμός (jele.gr)Διαδραστικό παιχνίδι συλλαβισμού (Πολύχρωμη τάξη)