Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Έρευνα

Τα αποτελέσματα της έρευνας με ανώνυμο ερωτηματολόγιο στην τάξη μας για την ανίχνευση της σχέσης των παιδιών με το διάβασμα και τη φιλαναγνωσία...